Stadion Śląski logo

Jesteś na: Strona główna / Zastrzeżenia prawne
Poleć strone Wersja do druku Wersja PDF

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.stadionslaski.pl, jest Województwo Śląskie.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Stadionu Śląskiego.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Stadionu Śląskiego lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego Stadionu Śląskiego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Stadionu Śląskiego, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Stadionu Śląskiego elementów nawet niechronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Stadionu Śląskiego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Stadionu Śląskiego.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Stadionu Śląskiego na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Stadionu Śląskiego, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Stadionu Śląskiego poprzez podanie źródła w postaci "www.stadionslaski.pl - Stadion Śląski Sp. z o.o."
 8. Otrzymując dostęp do stron Stadionu Śląskiego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Stadion Śląski nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności

 1. Stadion Śląski nie daje gwarancji, co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych Stadionu Śląskiego (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 2. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Właściciel strony ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Źródła tekstów

Przy opracowaniu tekstów dotyczących historii Stadionu Śląskiego korzystano z następujących publikacji:

 • A. Gowarzewski: „Biało-Czerwoni 1921-2001", Wydawnictwo GiA, Katowice 2001
 • A. Gowarzewski: „Encyklopedia piłkarska FUJI. Od Realu do Barcelony. Historia Pucharu Mistrzów", Wydawnictwo GiA, Katowice 1992
 • A. Gowarzewski: „Encyklopedia piłkarska FUJI. Puchar Zdobywców. Historia PEZP", Wydawnictwo GiA, Katowice 1993
 • H. Grzonka: „Speedway Mała Encyklopedia", Wydawnictwo „G-KWADRAT", Katowice 1996
 • „Stadion Śląski" pod red. B. Gryszczyka, Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Katowicach, 1967
 • J. Wykrota: „Stadion Śląski Chorzów 1956-1981", Wydawca: Dyrekcja Stadionu Śląskiego w Chorzowie, 1981
 • A. Szteliga: „30-lecie Stadionu Śląskiego 1956-1986", Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski" w Katowicach z siedzibą w Chorzowie, 1986

oraz z Archiwum WOKiS „Stadion Śląski" i Stadion Śląski Sp. z o.o.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

IntracOM.pl logoAgencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

biuro [at] intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
system zarządzania treścią InCMS